Jestemy po to, aby akt urodzenia kobiety by zawsze starszy od niej

Studio Urody Natalia to miejsce, gdzie moesz czu si bezpiecznie, pewnie i cakowicie zda si na wiedz i dowiadczenie kosmetyczki. W naszym gabinecie wykonujemy szerok gam zabiegw pielgnacyjnych dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagajcych klientw.

Zapraszamy do Studia Urody w którym dobre samopoczucie, pikno i spokój umysu s najwaniejsze a stres i zmartwienia dnia codziennego znikaj pozostawiajc uczucie wieoci, odnowy i jeszcze wikszego pikna.

Szeroka gama zabiegów pielgnacyjnych i laserowych pozwol poczu si pikn i zadban kobiet. Nowoczesne wntrze i profesjonalne wyposaenie pozwala nam wiadczy usugi na najwyszym poziomie. Liczni i usatysfakcjonowani klienci s tego najlepszym dowodem, a ich zadowolenie jest naszym najwikszym sukcesem.

Studio Urody Natalia jest miejscem w Jedlni Letnisko, niedaleko Radomia. Stale staramy si rozszerza ofert naszych usug i wyprzedza oczekiwania naszych klientów. Wszystkie zabiegi wykonuj pracownicy o wysokich kwalifikacjach oraz regularnie uczestniczcy w szkoleniach i wykadach doszkalajcych prowadzonych przez midzynarodowych instruktorów, co pomaga stale poszerza nasz wiedz i ofert.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne zabiegi kosmetyczne, spdzenie czasu w miej i ciepej atmosferze, suymy naszym dowiadczeniem przy doborze zabiegów i kosmetyków, jak równie proponujemy plan dalszej pielgnacji.

Aktualne promocje

Mikrodermabrazja za 79z
2013-09-21
Menu
Aktualne wpisy w Ksidze Goci
Felica
2015-01-15
What's up friends, how is all, and what you would like to say on the topic of this piece of writing, in my view its truly remarkable designed for me.my blog :: go to my blog
michal
2014-09-08
bfgdfgfgf
OQhEkVvqbH
2014-08-03
log tracking software, âèäåî ñåêðåòàðøè ïîðíî íåìåöñêèå, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=13"]âèäåî ñåêðåòàðøè ïîðíî íåìåöñêèå[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=13 âèäåî ñåêðåòàðøè ïîðíî íåìåöñêèå, lzomu, ñà÷ü áåñïëàòíî ïîðíî ðîëèêè, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=71"]ñà÷ü áåñïëàòíî ïîðíî ðîëèêè[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=71 ñà÷ü áåñïëàòíî ïîðíî ðîëèêè, wumjo, ïîðíî âèäåî ïèòü ìî÷ó, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=21"]ïîðíî âèäåî ïèòü ìî÷ó[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=21 ïîðíî âèäåî ïèòü ìî÷ó, 2068, âèäåî ïîðíî àíàñòàñèÿ ñèâàåâà, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=244"]âèäåî ïîðíî àíàñòàñèÿ ñèâàåâà[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=244 âèäåî ïîðíî àíàñòàñèÿ ñèâàåâà, depwjl, ïîðíî âèäåî îíëàéí ðóêîé , [url="http://pipaee8.blog.com/?p=227"]ïîðíî âèäåî îíëàéí ðóêîé [/url], http://pipaee8.blog.com/?p=227 ïîðíî âèäåî îíëàéí ðóêîé , 969331, ïîðíî ðîëèêè êðåìîâûé ïèðîã, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=95"]ïîðíî ðîëèêè êðåìîâûé ïèðîã[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=95 ïîðíî ðîëèêè êðåìîâûé ïèðîã, =DDD, âèäåî ïîðíî äåâóøêè êàí÷àþò, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=256"]âèäåî ïîðíî äåâóøêè êàí÷àþò[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=256 âèäåî ïîðíî äåâóøêè êàí÷àþò, cfvb, ïîðíî ðîëèêè ñåêñ ïàëüöàìè, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=159"]ïîðíî ðîëèêè ñåêñ ïàëüöàìè[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=159 ïîðíî ðîëèêè ñåêñ ïàëüöàìè, 7126, ñìåøàðèêè ñìîòðåòü ïîðíî âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=75"]ñìåøàðèêè ñìîòðåòü ïîðíî âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=75 ñìåøàðèêè ñìîòðåòü ïîðíî âèäåî, 3044,
sTraYtAAJKo
2014-08-03
nokia spy equipment, ëþáèòåëüñêîå äåðåâåíñêîå ïîðíî âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=226"]ëþáèòåëüñêîå äåðåâåíñêîå ïîðíî âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=226 ëþáèòåëüñêîå äåðåâåíñêîå ïîðíî âèäåî, tmrict, áåñïëàòíîå ïîðíî ïîðíî âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=52"]áåñïëàòíîå ïîðíî ïîðíî âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=52 áåñïëàòíîå ïîðíî ïîðíî âèäåî, goiggx, ôëåø âèäåî ïîðíîäëÿ âçðîñëûõ, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=200"]ôëåø âèäåî ïîðíîäëÿ âçðîñëûõ[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=200 ôëåø âèäåî ïîðíîäëÿ âçðîñëûõ, 930, ïîðíî çàêðûòàÿ øêîëà âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=112"]ïîðíî çàêðûòàÿ øêîëà âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=112 ïîðíî çàêðûòàÿ øêîëà âèäåî, >:]]], ïîðíî ðîëèê ðóñ îíëàéí, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=22"]ïîðíî ðîëèê ðóñ îíëàéí[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=22 ïîðíî ðîëèê ðóñ îíëàéí, %(((, ðóññêèé ïîðíî ðîëèê îíëàéí , [url="http://pipaee8.blog.com/?p=40"]ðóññêèé ïîðíî ðîëèê îíëàéí [/url], http://pipaee8.blog.com/?p=40 ðóññêèé ïîðíî ðîëèê îíëàéí , ofdg, ïîðíî âèäåî çðåëûõ ó÷èòåëåé, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=258"]ïîðíî âèäåî çðåëûõ ó÷èòåëåé[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=258 ïîðíî âèäåî çðåëûõ ó÷èòåëåé, :]], ìîëîäûå ñåêñ âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=185"]ìîëîäûå ñåêñ âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=185 ìîëîäûå ñåêñ âèäåî, lnq,
sTraYtAAJKo
2014-08-03
mobile spy software real, áåñïëàòíûå ïîðíîðîëèêè öåëêè øêîëüíèöû, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=284"]áåñïëàòíûå ïîðíîðîëèêè öåëêè øêîëüíèöû[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=284 áåñïëàòíûå ïîðíîðîëèêè öåëêè øêîëüíèöû, =[, ïîðíîçâåçä îíëàéí âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=260"]ïîðíîçâåçä îíëàéí âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=260 ïîðíîçâåçä îíëàéí âèäåî, tgz, áåñïëàòíûå îíëàéí ïîðíî òðîëèêè, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=244"]áåñïëàòíûå îíëàéí ïîðíî òðîëèêè[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=244 áåñïëàòíûå îíëàéí ïîðíî òðîëèêè, 011, íàéòè ïîðíî âèäåî äîì, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=45"]íàéòè ïîðíî âèäåî äîì[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=45 íàéòè ïîðíî âèäåî äîì, uana, ïîðíî âèäåî âîçáóæäàþùèå áåëüÿ, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=261"]ïîðíî âèäåî âîçáóæäàþùèå áåëüÿ[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=261 ïîðíî âèäåî âîçáóæäàþùèå áåëüÿ, :P, èðàíñêîå ïîðíî âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=271"]èðàíñêîå ïîðíî âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=271 èðàíñêîå ïîðíî âèäåî, tvh, ïîðíîðîëèêè áðþíåòêà, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=228"]ïîðíîðîëèêè áðþíåòêà[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=228 ïîðíîðîëèêè áðþíåòêà, =-OO,
sTraYtAAJKo
2014-08-03
how to catch your wife cheating uk, íàòàëüÿ áî÷êàð¸âà ïîðíî âèäåî, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=239"]íàòàëüÿ áî÷êàð¸âà ïîðíî âèäåî[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=239 íàòàëüÿ áî÷êàð¸âà ïîðíî âèäåî, :(((, ïîðíî âèäåî ñïåðìîåäû, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=227"]ïîðíî âèäåî ñïåðìîåäû[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=227 ïîðíî âèäåî ñïåðìîåäû, 88097, ïîðíî âèäåî óçêóþ, [url="http://pipaee8.blog.com/?p=25"]ïîðíî âèäåî óçêóþ[/url], http://pipaee8.blog.com/?p=25 ïîðíî âèäåî óçêóþ, 12383,
karolina
2014-02-28
trafiam cakiem przypadkiem do salonu-gdy jechaam nawet przez mysl mi nie przyszlo ,ze taki salon w Jedlni moze byc na takim poziomie...Sa tu wszystkie zabiegi -zwiedziam wiele salonw w okolicy i zaden nie ma takiej oferty .Polecam goraco-mnie zachwycia atmosfera i poczucie bezpieczestwa,ktre kosmetyczki oferuj.Mimo modego ich wieku wiedza ktr mi przekazay i wskazwki ktre usyszaam s nieocenione.Pozdrawiam Natalie i Ewelinke.
Dominika
2014-01-27
Salon godny polecenia mia obsuga :)
Majka
2013-12-26
Polecam depilacje brazylijska woskiem- w adnym salonie nie zrobiono mi tak dokadnie jak u Natalii:)-polecam
Magda
2013-12-04
Ciepa, yczliwa atmosfera,sympatyczne, mie kobietki, salon i zabiegi na wysokim poziomie jak najbardziej godne polecenia.
Emilka
2013-12-04
Duo podruj i korzystam z rnych salonw, ale najchtniej wracam do Studia Urody Natalia - gorco polecam! :)
Ania klientka
2013-12-01
Niesamowita atmosfera- kiedy si wchodzi do salonu wida sympati i dobre stosunki ktre tu panuj- do tego usugi na najwyzszym poziomie-mimo modego personelu widac na kazdym kroku wiedze i doswiadczenie.pozdrawiam cay zesp a szczegolnie natalie.
Basia O.
2013-11-20
Brwi permanentne metod woskowtu rewelacja-nie sadzilam,ze moze to tak zmienic wyglad.pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje!!!
Magosia
2013-09-24
Robiam sobie makija w Studio, przepikny-kady na weselu pyta gdzie si malowam:)
Iwona (makija permanentny)
2013-08-12
Robiam makija permanentny w innym salonie , miaam dwie rzne brwi, juz stracilam nadzieje,na to ze bed kiedys rwne- dziewczyny z Salonu Natali s perfekcyjne udao si im wyprowadzic moje brwi i mam teraz idealne.polecam z caego serca i dziekuj za uratowanie mojej twarzy:)
Natalia
2013-06-22
Ania jest nasza now kosmetyczk, cieszymy si,e zdobywa zaufanie i uznanie klientek:)
Agnieszka (manicure hybrydowy)
2013-06-17
Miaam wpisa na facebooku, ale chyba to jest lepsze miejsce ;) Polecam kadej osobie zabiegi Pani Ani. Jest to osoba bardzo pogodna, ktra swoj prac wykonuje bardzo profesjonalnie. W przyszloci skorzystam nieraz z usug salonu
martyna
2013-04-08
Jestem bardzo zadowolona. Moje tipsy lubne wyglday jak naturalne paznokcie :) serdecznie polecam!
sylwia
2013-02-14
polecam wspaniaa atmosfera
kasia p
2013-01-22
polecam salon-kosmetyczki nie naciagaja tylko jesli sie czevgos nie da zrobic to o tym jasno mwia a nie naciagaja-bardzo podoba mi sie takie podejscie.jestem zadowolona:)
Beata
2013-01-02
Ciekawa stronka, przejrzysta, adna! Pozdrawiam
wierna klientka
2012-12-02
dziewczyny wasnie przeczytaam w gazecie artyku o was- ale idziecie do przodu jestem z was dumna i trzymam kciuki
Iwona Wawa
2012-11-25
Zawsze jak jestem w okolicach Radomia- wpadam do Salonu natalii,nigdzie indziej nie ma tak wspaniaej atmosfery- dziewczyny sa dla siebie jak siostry-bardzo lubie zabieg fal Radiowych na twarz polecam wszystkim
klientka
2012-08-02
Polecam salon w 100%.koleanka mnie namwia na pedicure-poniewa podobno nigdzie nie robi lepiej-i rzeczywicie od pedicuru sie zaczeo-a teraz jestem staa klientka i potwierdzam nigdzie nie robi lepiej-nie tylko pedicure:)
pazurkomaniaczka
2012-06-22
te wzory, na paznokciach poprostu cudne- nie czesto ktos ma taki talenk.
kasiakozak
2012-06-14
wspaniay salon. Gosia wypasiona super babka, Ewelina oby tak dalej. Dominika jeste niezastpiona. pozdrawiam
elemelka
2012-06-14
ja zazwyczaj chodz na paznokcie do Natalii i ona naprawde ma talent-takie cuda nieraz tworzy!, pozatym zadowolona jestem tez z depilacji laserem -robiam 3 razy nogi i nie mam juz prawie wosw!Polecam salon a dziewczynom ycz duo pracy i szybkiej "przeprowadzki". Trzymam kciuki za nowy salon:)
Kasia Zwole
2012-06-11
Salon jest pikny i pracownice te :) ja polecam Gosi, moim zdaniem jest najlepsze :) niedugo przyjad na pazurki :*
Magda
2012-06-05
Salon na bardzo wysokim poziomie.Mia atmosfera i peen profesjonalizm pod kadym wzgldem:) Pani Ewelina-paznokcie robi przepikne:) Pozdrawiam i do zobaczenia
byy grubasek
2012-05-11
Polecam bieni-chodziam przez miiesic i zgubiam 4 kg- teraz czekam na jakas promocje i bede chodzic dalej.Pozdrawiam p Dominik:)
Kasia Z
2012-04-14
Pani Natalio- zakochaam sie w Waszym Salonie-zawsze kiedy jestem u Was czuje si zrelaksowana i dopieszczona.Jestecie wspaniae-a atmosfera u Was i miedzy wami wiadczy tylko o tym jak bardzo jestecie zgran ekip.Pozdrawiam i zycze powodzenia w dalszych planach rozwoju.trzymam kciuki za Was
Klaudyna
2012-04-02
Pelen profesjonalizm personelu, fachowa konsultacja, wychodzac z salonu czuje sie 100% satysfakcje! Polecam kazdej osobie, nietylko paniom!!
Magosia
2012-04-01
polecam ten salon kazdej kobiecie,ktra stawia na profesjonalizm , fachowa obsug, intymno ,osobiscie od pocztku jestem klientka Pani Natalii-i jestem zachwycona tym,jak szybko sie rozwijaj-w Radomiu jest nawet mao takich salonw z taka ofert-maja wszystkie zabiegi-od stp do gw.Polecam
Helena
2012-03-30
Bardzo adna strona - bardzo czytelnie zbudowana.
Marta
2012-03-19
Polecam wszystkim Salon Natalia. Obsuga fantastyczna, profesjonalizm na wysokim poziomie, kada z Pa kosmetyczek potrafi doradzi. Najbardziej wymagajcy bd zadowoleni! gwarancja wysokiej jakoci gorco polecam.
JOLA36
2012-02-13
Miaam okazj skorzystac z usug Studia Urody -z kuponem Grupera-i jest to jedyny (chyba z 6 salonw) w ktrym mimo niszej ceny za zabieg jako bya bardzo wysoka.Do takiego salonu warto przyj za kad cene.Inne salony w ktrych byam nie zachciy mnie do pozostania ich klientk a Pani Natalii sie to udao.Pozdrawiam i ycz wielu sukcesw.Ps:-trzymam kciuki za wasz nowy pomys-mezoterapie igow-jak tylko bdziecie miay-przyjd na pewno!
Natalia
2012-01-20
Bardzo dzikujemy wszystkim za mie sowa i budujce wpisy.Nawet nie wiecie jak bardzo nas to motywuje do dalszej pracy.Cieszymy si,e jestescie Pastwo zadowoleni z naszych usug-tak jak do tej pory bdziemy sie staray, aby pobyt u nas by dla WAS przyjemnoci i mile spdzonym czasem. A nasza Dominika bardzo sie ucieszya ,e kto zauwazy i doceni take jej prace.Ona jest takim naszym Dobrym Duszkiem-nie wyobraamy sobie Studia Urody bez Dominiki-My rwniez Ci dzikujemy Dominika!!!
EDYTA
2012-01-19
POZDROWIENIA DLA CAEGO PERSONELU! JESTECIE SUPER!!!!!
stala klijetka
2012-01-15
Kosmetyczki s perfekcyjne , bardzo mie i sympatyczne wraz z pani Dominika ktra rwnie idealnie wypenia swoje obowizki i jest wietnym doradc . Polecam wszystkim ten salon :)
Ania
2011-12-19
polecam w 100 %. wszystkie dziewczyny w salonie sa mile i profesjonalne. osobiscie jednak zawsze umawiam sie do Eweliny. pozdr :)
kasia m
2011-10-30
byam na makijau-wyszam bardzo zadowolona ma weselu kazdy pyta gdzie tak fantazyjnie maluj-a malowaa mnie Natalia.
Anna
2011-07-19
salon wietny. a najlepsza p.Magosia moim zdaniem:)
Edyta K
2011-05-20
Ja ju przetestowaam kad z kosmetyczek w Studio-wszystkie s bardzo dokadne i bardzo mie-odpowiedza na kade pytanie a nawet jeli czego nie s pewne odnonie lasera to konsultuj z lekarzem.I kto by pomysla,e w Jedlni bdzie salon na tak wysokim poziomie.Polecam...
Magdalena
2011-05-20
Polecam wszystkim pani Magosi. Jest fantastyczna, profesjonalizm na wysokim poziomie, potrafi super doradzi. Najbardziej wymagajcy bd zadowoleni.
Eliza
2011-03-31
A propos tego, czego kobieta potrzebuje do szczcia....jaki prezent mona od dziewczyn dosta;-))hmmm..
Wela
2011-03-29
Rewelacyjne i przesympatyczne Panie. A mio posiedzie i polee:) Z zabiegw te jestem bardzo zadowolona. Oby tak dalej. Trzymam kciuki dziewczyny
koleanka
2011-03-05
spenia marzenie i wida e robisz to co lubisz. powodzenia Natalcia! :)
Karolina
2011-03-03
Potwierdzam wczystkie pozytywne komentarze! Peen profesjonalizm, wspaniaa obsuga, na miejscu jest wszystko czego potrzeba kobiecie do szczcia, a chwile spdzone w salonie to najlepszy relaks, po ktrym dugo jeszcze czujemy si radoni i zadbani! :)
Klientka
2011-02-22
Witam, tak zaocznie najpierw chciaam podzikowa za przepikny makija lubny (wszyscy si zachwycali i nie mogli uwierzy, e takie cuda w Jedlni mona wykona:)) po drugie polecam gorco a wacicielce ycz powodzenia.
Ewa
2011-02-20
Gratuluj! Bardzo adna stronka! Pozdrawiam!
Magosia
2011-02-19
No, no dziewczyny gratuluje pomysw.Bardzo bogaty opis na stornie-przejycie wszystko mozna znale.Gratuluje.
karolina wojcik
2011-02-17
GRATULACJE NATALKO!!! WIDZE ZE ROZKRECASZ SIE PELNA PAR SUPER TAK DALEJ GRATULACJE JESZCZE RAZ I POWODZENIA ZYCZE DLA CIEBIE I TWOJEJ ZALOGI ;) POZDRAWIAM :*
Barbara
2011-02-15
Jestem pod wraeniem waszego Salonu! ycze powodzenia i dalszych sukcesw
Pawe
2011-02-07
Super!
Wpisz si do Ksigi Goci


Menu